Smutnit nebo se radovat?

 CO udělat PRAKTICKY, 

abychom se mohli radovat pořád?

20.4.2017 proběhlo živé vysílání

KAŽDÝ DEN JAKO V RÁJI :-)

Klikni na červené tlačítko (nebo je žluté? ;-) )

Od 15. května do 14. července je nejlepší období,
pro řešení následující problémů:

 • K nalezení RADOSTI, ŠTĚSTÍ a SMÍCHU
  Učit se přijímat vše, co k nám přichází, jako to nejlepší pro nás. Učit se vidět jen to dobré. Vnímat krásu a nastavit se pozitivně. Smát se a radovat ze života.
 • Ke zbavení se potíží s TENKÝM STŘEVEM A SRDCEM
  K přírodnímu vyléčení nadýmání, žaludečních a dvanácterníkových potíží, vředů a problémy se střevem a trávením. K podpoře cév a srdce.

Je to období prvku OHEŇ podle Astrologie 9 planet

A k tomuto energetickému prvku patří právě tělesné orgány SRDCE a TENKÉ STŘEVO. V tomto období jsou nejcitlivější a nejaktivnější. V tomto období jim můžeme nejvíce pomoci, ale také nejvíce ublížit.

Na této skupině orgánů se současně promítá naše RADOST ze života, a schopnost STRÁVENÍ všeho, co k nám přichází.

O čem jsme si povídali?

 • Jak nasměrovat pozornost na to dobré
 • Jak nastavit vděčnost
 • Jak být sám se sebou
 • Jak milovat práci, kterou děláš
 • Jak využít sílu úsměvu
 • Jak chválit a děkovat
 • Jak komunikovat srdcem
 • Zodpovíme vaše dotazy
 • + PŘEKVAPENÍ!

Webinář už proběhl

20.4.2017

Ivan Matouš

Původně elektrotechnik a ateista..
..kterého zdravotní a vztahové problémy dovedly k pochopení a přijetí celostního, trojjedinného pohledu na svět. Snaží se být průvodcem sobě a jiným lidem na cestě k rozpomenutí se, že všichni jsme součástí jedné společné energie, které klidně můžeme říkat Bůh. K pochopení, že to rozpomínání probíhá vědomým prožíváním situací tady, ve "hmotném" světě, v reálném životě. Ve světě, kde naše duše k naší mysli hovoří prostřednictvím našeho těla. Dneska je "věřícím" člověkem, který je ale přesvědčený, že současná náboženství už by měla být nahrazena jiným pojetím duchovnosti. Je spolutvůrcem Akademie celostního zdraví. "Můj sen je o společnosti, které říkám duchovní komunismus. O komunitní společnosti, která není založena na materialismu a ekonomickém rovnostářství, ale na uvědomění si duchovní sounáležitosti každého s každým a všeho se vším. Na vědomí, že všichni jsme neoddělitelnou součástí jednoho celku. Na vědomí, že co dělám tobě, dělám vlastně sobě, protože všichni jsme částečkami Boha, tak, jako každá naše buňka se částečkou našeho těla. Nevím, ve kterém životě se svého snu dočkám, ale vím jistě, že se ho dočkám. A považuji za dobré říkat o tom druhým lidem. Třeba se jim to zalíbí a sami na sobě(!) pro to něco málo udělají."

Mgr. Miluška Matoušová

Původně speciální pedagog
Rozhodla se nepodílet se na nefunkčním školství, ale pomáhat "postiženým" dospělým. 20 let se zabývá zdravou výživou, alternativní léčbou nemocí, duchovními příčinami. Je vyznavačem jednoduchých souvislostí a metod, které může použít každý ve svém životě, aby mohl sám sebe učinit šťastným. Je propagátorkou a sama jde cestou ženské role. Pracuje s numerologií, astrologií devíti planet, pohledovou diagnostikou, irisdiagnostikou a dalšími diagnostickými metodami. Její zálibou je diagnostika vztahů a hledání východisek z problematických vztahů ke vztahů šťastným. Je spoluautorkou webu Empatia, on-line programů z Akademie celostního zdraví. "Mým snem je svět v lásce. Kde nebude bolest a trápení. Kde každý nechá druhého, ať jsi jde svým životem, jak sám potřebuje. Kde každý se bude ptát jen sám na sebe. A bude řešit jen sám sebe a s plným vědomím zodpovědnosti bude sám sebe měnit. K lásce bez podmínek. Věřím, že mohu inspirovat druhé lidi k tomu, aby udělali první krok."

Teď klikni na tlačítko

a podívej se na záznam + inspirační videa